Seznam pravoslavných Čechů


Dokument vznikl v říjnu 2014 až lednu 2019 jako přepis pěti naskenovaných seznamů Čechů, kteří na Volyni přijali pravoslaví. Seznamy pocházejí z let 1888-1891 a byly přepsány do Excelu.
Na překladu pracovalo společnými silami několik dobrovolníků, jejichž seznam je uveden v dokumentu na listu Nápověda.
Seznam si zobrazíte kliknutím na následující ikonu:

Jednotlivé naskenované originály seznamů jsou v dokumentu označeny ve sloupci Seznam a navíc jsou odlišeny barevným písmem.

Seznam samostatný_1888_A.pdf: začátek roku 1888, obsahuje Zálezí, Volkov, Hlinsk a Podcurkov, zelené písmo
Orthodox CZechs_1888.pdf: zbytek roku 1888, černé písmo
Orthodox CZechs_1889.pdf: rok 1889, modré písmo
Orthodox CZechs_1890.pdf: rok 1890, červené písmo
Orthodox CZechs_1891.pdf: rok 1891, hnědé písmo

Kliknutím na některý z výše uvedených odkazů si zobrazíte originál příslušného seznamu. To se vám může hodit v případě, když budete mít pochyby o správnosti jména v přepisu. K rychlému nalezení zápisu v originále vám pomůžou údaje ve slouci Strana: číslo před lomítkem znamená stranu v pdf souboru, zatímco číslo za lomítkem vyjadřuje číslo strany v originále.

Pár slov o dokumentu aneb nic není dokonalé

Největším úskalím při překládání seznamu byl přepis jmen mezi azbukou a latinkou. Musíme si uvědomit, že v 19. století nebyla pravopisná podoba jmen ustálena ani v Čechách, natož v cizí zemi, kde se navíc používalo jiné písmo. Mnozí lidé tak při pravoslavném křtu sdělili zapisovateli své jméno tak, jak byli zvyklí jej vyslovovat a ten se snažil nějak toto jméno zapsat v azbuce. Proto docházelo běžně k situacím, že i stejné příjmení obyvatel jedné obce je zapsáno v několika různých variantách. Nejkřiklavější ukázkou je příjmení Procházka, které se zde vyskytuje v podobách Prochazko, Prochacko, Prochavka, Proschazko nebo Prochovka. Jelikož však není jisté, že ve všech případech jde opravdu o stejné příjmení (zvlášť v posledním případě), byla raději všude ponechána původní podoba. Obdobná situace zřejmě nastává např. i u příjmení Kratochvíl: Kratofil, Kratafil či Kretofil.

Často se zde vyskytuje i pravděpodobná záměna hlásek O/A/JA, E/I, U/V, popř. R/Ř na konci jména.
Rovněž nelze občas odhadnout hlásku G nebo H, jelikož do azbuky byly obě přepisovány stejným písmenem, přičemž v ukrajinštině, na rozdíl od ruštiny, se toto písmeno vyslovuje jako H.
Někdy je tedy opravdu těžké určit správnou podobu příjmení.

Naproti tomu jsou zde sjednocována a počešťována příjmení, u kterých není pochyb o původní podobě - např. Novotnyj -> Novotný. Stejně tak hlásky rž byly většinou přepsány jako ř.
Koncovka -ová u ženských příjmení byla většinou dodržována pouze tam, kde byla žena takto zapsána v originále.
U žen v rodinách, zapsaných pohromadě, je zde kvůli snazšímu vyhledávání a filtrování použita mužská verze příjmení.

Jelikož ke zkomolení příjmení z výše uvedených důvodů dochází poměrně často, hledejte při vyhledávání a filtrování i podobně znějící příjmení.

Pokud jde o křestní jména, bylo v některých případech lidem přiděleno pravoslavné jméno místo původního. Proč však k tomu u někoho došlo a u někoho se stejným jménem nikoliv, si lze těžko domýšlet. Které jméno je původní a které nové, můžeme usoudit podle poznámky na první straně v řádku 5 nejstaršího seznamu, kde je v originále uvedeno "Františka (zaměn. pravoslavnym imenem Anna) Vjačeslavova Hrejcer". Z toho tedy vyplývá, že nově získané jméno je v závorce.
Kdyby to bylo pravidlem, bylo by to jednoduché. Bohužel se však zdá, že to platí pouze u nejstaršího seznamu. U dalších seznamů to však vypadá opačně - že v závorce je původní české jméno.
Některá zjevně česká křestní jména jsou v dokumentu počeštěna, jako např. Matěj. Většinou však byla ponechána původní podoba. Pokus o překlad jmen z ukrajinštiny do češtiny je na listu Jména - nepodařilo se však najít překlady všech jmen.

A v neposlední řadě - pro toho, kdo to neví - figuruje v seznamu jméno po otci, které může být užitečným vodítkem při hledání předků v českých matrikách a tudíž společně s pomocí věku osob je možno se s velkou pravděpodobností trefit, pokud znáte místo, odkud předkové na Volyň odešli. Na rozdíl od ruského všeobecně známého tvaru "otčestva" např. Josifovič je v ukrajinštině použit nám bližší tvar Josifov (ve významu "Josefův").

Počet návštěv od 31.10.2019: 4492